Thư mời tham gia Hội nghị “Analytica Vietnam 2015" tại TP. HCM

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thư mời tham gia Hội nghị “Analytica Vietnam 2015" tại TP. HCM. Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT

 

Đính kèmDung lượng
DOC231014.pdf443.01 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .