Thông báo số 304/TB-ĐHAG của Trường Đại học An Giang v/v đăng ký tham gia Hội thảo khoa học “Vai trò của các trường đại học và cao đẳng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực ĐBSCL"

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thông báo số 304/TB-ĐHAG của Trường Đại học An Giang v/v đăng ký tham gia Hội thảo khoa học “Vai trò của các trường đại học và cao đẳng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực ĐBSCL". Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT

 

Đính kèmDung lượng
TBDK HOITHAO.pdf469.81 KB
Mau tong hop dang ky du Hoi thao thang 12.doc37.5 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .