Thư mời tham gia Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm Quản lý Môi trường và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu lần 1" tại Trường Đại học Trà Vinh

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thư mời tham gia Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm Quản lý Môi trường và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu lần 1" tại Trường Đại học Trà Vinh. Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .