Thông báo số 791/ĐHSPHN2-HCTH v/v Tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ Trẻ năm 2005

Kính gửi:

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc,

- Cán bộ, giảng viên Trường.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thông báo số 791/ĐHSPHN2-HCTH v/v Tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ Trẻ các Trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V - năm 2005.

Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Hạn chót gửi bài viết (gồm phần tóm tắt và toàn văn báo cáo) về Phòng QLKH&HTQT là ngày 01/03/2015 cho Châu Sôryaly (P. QLKH & HTQT) qua địa chỉ mail csoryaly@agu.edu.vn để tổng hợp, sau đó P. QLKH-HTQT sẽ gửi tất cả bài viết của Quý Thầy/Cô đến Hội thảo.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .