Chương trình Hội thảo Vai trò Của Giáo dục Đại học Đối với Sự Phát triển KT-XH Khu vực ĐBSCL- tổ chức tại ĐHAG ngày 19/12/2014

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô Chương trình Hội thảo Vai trò Của Giáo dục Đại học Đối với Sự Phát triển Kinh tế-Xã hội khu vực ĐBSCL được tổ chức tại ĐHAG vào ngày 19/12/2014. Quý thầy cô vui lòng xem chi tiết ở tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT

 

Đính kèmDung lượng
18.12.14.pdf640.65 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .